05 Listopad 2021Zmiana firmy Spółki

Informujemy, że w dniu 2 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji zmiany firmy spółki CSY Sp. z o.o. z siedziba w Iławie, na Techno Energy Sp. z o.o.

Zarejestrowane zostało również podwyższenie kapitału zakładowego spółki do kwoty 10.000.000 zł.

Pozostałe dane rejestrowe spółki pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany stanowią kolejny etap realizacji strategii rozwoju nakreślonej dla naszej firmy.

Zapraszamy do współpracy!